Garantijos ir grąžinimas

Garantinės sąlygos

Prietaisui suteikiamas garantinis laikotarpis, nurodytas garantinėje kortelėje ar prekės aprašyme skaičiuojant nuo pardavimo datos. Garantiniu laikotarpiu šalinami gedimai, atsiradę dėl surinkimo klaidų ar prastos kokybės medžiagų.

Garantinis aptarnavimas atliekamas, jei pateikiama prekės pirkimo sąskaita-faktūra ar kasos čekis. Nepateikus pirkimo sąskaitos-faktūros ar čekio, kaip įrodymo kada prekė įsigyta, garantija laikoma negaliojančia.

Verslo, komercinėms įmonėms ir savivaldybėms ne asmeniniam naudojimui galioja kokybės garantija 6 mėnesius, "Briggs & Stratton" varikliams galioja kokybės garantija 90 dienų.

Intensyviai eksploatuojamus prietaisus reikia pristatyti techninei apžiūrai kas 3 mėnesius arba pagal gamintojo rekomendacijas.

Garantinio aptarnavimo laikotarpiu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per 14-21 d. nuo prekės pridavimo remontui. Arba per 45 d. jei detalė remontui turi būti pristatyta iš užsienio.

Garantija nesuteikiama tokiais atvejais:

Prietaisas naudotas nesilaikant eksploatavimo sąlygų, numatytų instrukcijoje;

Prietaisas mechaniškai arba kitaip pažeistas;

Gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių (dėl kliento ar nesant jo kaltės);

Naudojant prietaisą ne pagal paskirtį;

Dėl savaiminių detalių nusidėvėjimo(anglies šepetėliai (angliukai), laidai, akumuliatoriai, jungtys, įrankių laikikliai ir kt.);

Garantija netaikoma dalių, žinomų kaip bendrosios paskirties dalys, nusidėvėjimui ( filtrai, mentės, diržai ir dantytos juostos, grandinės, žvakės, guoliai ir t. t.).

Garantijų reikalavimo priėmimo sąlyga yra tai, kad buvo laikomasi naudojimo, priežiūros, valymo, laikymo ir priežiūros gairių.

Gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;

Gedimams, kuriuos sukėlė stichinės nelaimės (žaibas, potvynis ir pan.);

Gedimams, kai nustatomi prietaiso perkrovimo požymiai;

Gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;

Jei prietaisas buvo nekokybiškai remontuotas ne gamintojo autorizuotose aptarnavimo centruose;

Jei įrenginys buvo ardytas ar kitaip paveiktas;

Laiku neatlikus privalomų profilaktinės priežiūros darbų, jei gamintojas taip nurodė.

Garantija netaikoma gedimams sukelti purvo, sūraus vandens, rudžių. Atsiradę defektai, sutrikimai arba gedimai dėl piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo, nepriežiūros, modifikavimo, netinkamo aptarnavimo arba naudojimo neoriginalių priedų. Variklio perkaitimo dėl vartotojo kaltės. Kai įrenginys sulūžo nelaimingo atsitikimo metu.

Atkreipiame dėmesį, kad:

    Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą esanti LT-77118 Šiauliai, Pabalių g. 88 ir iš jo, apmoka Pirkėjas.

    Pirkėjui pageidaujant pardavėjas prekę pasiimą ir pristato pirkėjui į namus per kurjerių tarnyba, pristatymo išlaidas padengiant pirkėjui.

    Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;

Prekių grąžinimas

Įsigytų prekių e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“ ir 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Prekes, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos parduotuvėje, esančioje LT-77118 Šiauliai, Pabalių g. 88. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos.

Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.

Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų ir ji buvo nepanaudota , Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.